top of page
  • Zdjęcie autoraDry Ice

Dwutlenek węgla w opakowaniach

Dwutlenek węgla jest gazem, który posiada szerokie spektrum zastosowań. Przemysł wykorzystuje dwutlenek węgla do produkcji napojów gazowanych, firmy transportowe wykorzystują ten gaz do transportu w modyfikowanej atmosferze. Dwutlenek węgla i inne gazy można znaleźć również w opakowaniach, w których pakowana jest żywność. Widzimy takie opakowania na co dzień, robiąc zakupy w markecie i nie tylko.


Dwutlenek węgla w opakowaniach

Na sklepowych półkach zalega żywność, która jest konserwowana poprzez dodanie do nich środków konserwujących. Pasteryzowane lub mrożona. Obecna zmiana podejścia do żywienia większości konsumentów sprawiła, że poszukiwana jest alternatywa do przechowywania i transportu produktów spożywczych. W większości poszukiwane jest świeże mięso oraz świeże warzywa tak jak świeże bułeczki. Coraz częściej bacznie czytamy skład przetworzonych produktów, chcąc uniknąć zawartych w nich konserwantów. Alternatywą dla mięsa oraz przetworów są opakowania, które zawierają modyfikowaną atmosferę. Modyfikowana atmosfera w opakowaniu ma za zadanie powstrzymać proces starzenia się produktów bez stosowania konserwantów. Do tego celu wykorzystywany jest dwutlenek węgla oraz inne gazy, których zadaniem jest utrzymanie świeżości bez ingerowania we właściwości fizyczne i chemiczne produktów spożywczych.


Metoda pakowania w modyfikowanej atmosferze

Metoda pakowania w modyfikowanej atmosferze Modified Atmosphere Packaging polega na usunięciu z opakowania powietrza i wtłoczeniu do niego odpowiednio dobranej mieszanki naturalnych gazów. Tak zmodyfikowana otaczająca produkt atmosfera przedłuża świeżość produktów oraz wydłuża przydatności do spożycia z zachowaniem naturalnych właściwości danego produktu. Żywność pakowana w zmiennej atmosferze nie musi być poddawana obróbce termicznej, dzięki czemu zachowuje swój naturalny smak i wygląd.

Metoda pakowania w modyfikowanej atmosferze

Korzyści wynikające z pakowana w zmiennej atmosferze produktów spożywczych

Żywność zapakowana w zmiennej atmosferze zachowuje wszystkie naturalne wartości odżywcze, ponieważ, czynnikiem przedłużającym świeżość jest atmosfera ochronna. Mieszanka gazów naturalnie występujących w powietrzu. Dodatkową zaletą jest to, że produkt jest finalnie zapakowany w zakładzie przetwórczym, gdzie spełnione muszą być wszystkie normy higieny oraz procedury jakości HACCP. Dzięki opakowaniom w zmiennej atmosferze MAP transport produktów spożywczych jest łatwiejszy i co należy również podkreślić, odnotowuje się mniej strat wynikających z nieodpowiedniego transportu produktów spożywczych. Zachowując podczas transportu odpowiedni łańcuch chłodniczy, zapewniamy stałe dostawy świeżych produktów. Produktów, które można poddać obróbce termicznej w domu bez ich rozmrażania. Opakowania M.A.P. W których znajduje się żywność, zostają szczelnie zamknięte w zakładzie producenta, a to daje gwarancję, że nic się do środka opakowania nie dostanie.


dwutlenek węgla z suchego lodu

Bardzo ważne! Atmosfera odpowiednio dobranych gazów ochronnych w opakowaniu zapobiega rozmnażaniu się i rozwijaniu mikroorganizmów. Brak tlenu lub mniejsza jego zwartość to brak reakcji biochemicznych w produkcie a tym samym żywność nie psuje się tak szybko. Zastosowanie mieszanki gazów ochronnych stanowi ważny element zapewnienia jakości żywności bez konserwantów.

  • W opakowaniach MAP stosuje się dwutlenek węgla, ale nie tylko. W zależności od pakowanych produktów stosuje się trzy gazy (lub mieszankę trzech gazów): tlen, dwutlenek węgla i azot. Najczęściej stosowanym gazem jest dwutlenek węgla, który obniża PH produktu, dzięki czemu gaz ten hamuje rozwój bakterii tlenowych.

  • Tlen stosuje się w ilości około 30% i stosowany jest głównie do pakowania czerwonego mięsa. Tlen wchodząc w reakcję z mioglobiną w mięsie przyczynia się do zachowania świeżego czerwonego zabarwienia. Jest to szczególnie ważne dla pakowanej w zmiennej atmosferze wołowiny i dziczyzny).

  • Trzecim bardzo ważnym gazem do modyfikacji atmosfery w opakowaniach jest azot. Azotu używa się jako neutralnego wypełniacza, który zastępuje powietrze w opakowaniu.

Transport w modyfikowanej atmosferze


Transport w modyfikowanej atmosferze

Transport w modyfikowanej atmosferze odbywa się już od lat. Szczególnie w okresie lato/jesień, gdy mamy do czynienia ze świeżymi owocami i warzywami. Transport w modyfikowanej atmosferze odbywa się w dwutlenku węgla, który pozyskiwać jest z suchego lodu. Suchy lód jest wytwarzany z ciekłego dwutlenku węgla i posiada temperaturę -78.5°C, lecz tutaj niska temperatura jest kwestią drugorzędną. Podczas sublimacji, suchy lód zamienia się ponownie w dwutlenek węgla, z którego został wytworzony. Po dodaniu suchego lodu do opakowania zbiorczego można w nim umieścić owoce i transportować je na dalekie trasy. Pojemnik z suchym lodem umieszczony w dużym opakowaniu sublimuje cały czas, wypełniając przestrzeń zimnym dwutlenkiem węgla. Powstrzymywany jest w ten sposób proces dojrzewania owoców. Realizując transport warzyw i owoców modyfikowanej atmosferze oraz temperaturze +5 °C owoce zachowują swoją świeżość do 8 dni. Przechowując warzywa i owoce w modyfikowanej atmosferze zachowane są wszystkie składniki odżywcze. Jest to dobra wiadomość dla konsumentów, którzy chcą się dobrze i zdrowo odżywiać.

Jak widać dwutlenek węgla oraz suchy lód posiada szerokie spektrom zastosowań. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze z dodatkiem dwutlenku węgla może wydłużyć trwałość łatwo psujących się produktów od 60 do 300%. W niektórych przypadkach nawet więcej. Na przedłożenie świeżości produktów zapakowanych w systemie MAP wpływa zawartość wody oraz tłuszczów w pakowanych produktach. Modyfikowane środowisko gazowe wewnątrz opakowania oraz materiał użyty do opakowania, temperatura przechowywania produktu oraz transport.

Punkt sprzedaży Łódź Polesie

Ul. Andrzeja Struga 78 od 8:00 do 17:00​

Tel komórkowy.: 512-117-436

Telefon stacjonarny: 42-620-09-04

 E-Mail: biuro@dryicezone.pl

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

© 2017 Dry Ice Zone (PM)

bottom of page